(0 pemilihan)

NAMA-NAMA GURU SMA MAARIF NU PANDAAN Tahun Pelajaran 2018-2019 Pilihan

No

Nama Guru

Mata Pelajaran

Jabatan

Alamat

1

Suhadi, S.Pd

PPKn

Kepala Sekolah

Kabunan Kepulungan

2

Drs. Khusnul Arif

Penjaskes

GTY

Baujeng

3

Sutaman Isnaini, S.Pd

Biologi

DPK

Kluncing

4

Dra. Hj. Susilowati

Ekonomi

GTY

Mojo

5

Iwan Hariono, S.Pd

Sejarah

GTY

Bangajang

6

Muk'alim, M.Pd

Eko / KW

GTY

Malang

7

Abd. Ghofur, S.Pd

Bahasa Indonesia

GTY

Ngetal

8

Nurul Aini, S.Pd

Bahasa Inggris

GTY

Kabunan Kepulungan

9

Drs. Moch. Choiron

Ke - NU - an

GTY

Jln. Pegadaian Pandaan

10

H. Marianto, S,Pd

Matematika

DPK

Dukuh Pandaan

11

Ichwan Mu'jizat, S.Ag

PAI

GTY

Baujeng

12

Qusyaeri, S.Kom

TIK

GTT

Pandaan

13

Yustina Rahmah, S.Pd

Biologi

DPK

Bangajang

14

Mushollin Muslikh, S.Ag

PAI

GTT

Magersari Pandaan

15

Elly Jayaningrum, SS

Bahasa Inggris

GTY

Pandaan Jogonalan

16

Lukita Margarani, SS

Bahasa Mandarin

GTY

Lawag

17

M. Nafsur Rohman, Amd Kom

TIK

GTY

Magersari Pandaan

18

Anita Wahyu P,S.Sos

Sosiologi

GTY

Plumbon

19

Giyar Indra Sari, S.Psi

Pengembangan Diri

GTY

Plumbon

20

Mey Ria Yulfa, S.Pd

Matematika

GTY

Tunggul Wulung Joso

21

Akh. Suzariyat Basori, S.Si

Fisika

GTY

Pandaan

22

Hariyanto, S.Pd

Penjaskes

GTY

Pandaan

23

Henny Nur Achdia, S,Psi

Pengembangan Diri

GTY

Turus

24

Rini Widiyawati, SE

Kewirausahaan

GTY

Gambiran

25

Dian Ardianto, M.PdI

PAI

GTY

Mojo

26

Aqil Azizi, S.Pd

Bahasa Inggris

GTY

Duren Sewu

27

Rizky Ningtiyas, S.Pd

Bahasa Indonesia

GTY

Pandaan

28

Lilik Dian, SPd

Matematika

GTY

Plintahan

29

Arini Hidayati. S.Pd

Fisika

DPK

Tunggul Wulung

30

Wiwin Elfina, S.Pd

PKn

GTT

Krikilan

31

Binawan Rasi Putro, S.Pd

Geografi

GTT

Ngering

32

Fany Sukma Wardana, S.Pd

Sejarah

GTT

Gempol

33

Abd. Fatah

Penjaskes

GTT

Pandaan

34

M. Aufar Fikry

BTQ

GTT

Pandaan

35

Bunga Widiya Larashati

Seni Budaya

GTT

Pandaan

36

Emy Zuroidah, S.Pd

Bahasa Indonesia

GTT

Celing

37

Aisofa Ariyanti, S.Pd

Geografi

GTT

Kedondong

38

Nurul Fauziah Asal, S.Pd

Bahasa Daerah

GTT

Kabunan Kepulungan

39

Wiwit Arista, S.Sos

Sosiologi

GTT

Pandaan

40

Aloh Mudaiyin, S.Pd

Kimia

GTT

Sumber Gedang

41

Laila Nadiya, S.Pd

Matematika

GTT

Sukerjo

42

Sandy Prayono, S.Pd

Penjaskes

GTT

Cetak

43

Suu''diyah Nur Apriliani

Seni Budaya

GTT

Trawas

44

Abdurrohman Wahid S, S.Pd

Pengembangan Diri

GTT

Plumbon

45

Muhammad Syaifuddin, S.Pd

PPKn

GTT

Ngering

46

Imaratul Mufida, S.Pd

Kimia

GTT

Kutorejo

47

Apriliyati Susanti, S.Pd

Kimia

GTT

Prigen

48

Eni Susanti, S.Pd

Sejarah

GTT

Trawas

49

Khoirun Nisa', S.Pd

PAI

GTT

Binangun

50

Muhammad Rofi’I Ihsan, S.Pdi

PAI

GTT

Keboh ireng

51

Anita Dwi Septian, M.Pd

Matematika

GTT

Karang kepuh

52

Ratih Eka Oktavia, S.Pd

Bahasa Daerah

GTT

Kutorejo

53

Uyunun Nashoihatu D, S.Sos.

Sosiologi

GTT

Suwayuwo

AHMAD DELTA MAHENDRA A.Md

Mudahkanlah, jangan dipersulit!